Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego

Rekrutacja do przedszkola (oddział)

Rekrutacja do szkoły (klasa 1)