Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Oddziału Przedszkolnego (tzw. zerówki) oraz prac Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie na rok szkolny 2020/2021

Załącznik do Zarządzenia Nr 22B/2020-2021