Zarządzenie Nr 11.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26.01.2022 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 55/2021-2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SZTUMIE z dnia 14 marca 2022r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie na rok szkolny 2022-2023

ZARZĄDZENIE NR 56/2021-2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SZTUMIE z dnia 14 marca 2022r.
w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok 2022/2023 dla klas pierwszych szkół podstawowych oraz ustalenia Komisji Rekrutacyjnej