Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok 2021/2022 dla klas pierwszych szkół podstawowych i ustalenia Komisji Rekrutacyjnej