List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji dotyczący przeciwdziałania dopalaczom i bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych