Z ogromną radością witamy naszych Uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

            Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

            W trosce o naszych Uczniów i Pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo członków szkolnej Społeczności, wdrożyłam procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Procedury zostały umieszczone  na stronie internetowej szkoły sp2.sztum.net w zakładce Koronawirus/zasady bezpieczeństwa. Bardzo proszę o zapoznanie się  z nimi i ścisłe przestrzeganie wszelkich zaleceń.

Proszę o podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu (aktualny numer telefonu, adres mailowy) oraz  abyście wypełnili  Państwo Ankietę oraz Oświadczenie, które zostały wysłane do Państwa poprzez dziennik elektroniczny Librus. Wzory wymienionych dokumentów można pobrać jako Załączniki 1 i 2 z  Procedur zapewnienia bezpieczeństwa  i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku  z wystąpieniem COVID-19 Część I.  Dokument znajduje się na stronie internetowej szkoły.

         Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki (boiska szkolne). Z uwagi na sytuację pandemiczną, należy liczyć się  z możliwością przejścia szkoły na system nauczania hybrydowego lub zdalnego, o czym niezwłocznie poinformujemy w komunikatach.

Poniżej podaję harmonogram wejść i wyjść ze szkoły obowiązujący od 2 września 2020r. (harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego został już opublikowany na stronie internetowej wcześniej).

                                                  Harmonogram wejść i wyjść do i ze szkoły

Klasy I-III

klasawychowawcadzień tygodniagodzinawejściewyjście
1aBeata Zielińskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiobok sali 14b z placu klas 1-3, od ul. Rejaobok sali 14b z placu klas 1-3, od ul. Reja
1bDanuta Święcickaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiobok sali 14b z placu klas 1-3, od ul. Rejaobok sali 14b z placu klas 1-3, od ul. Reja
1cRenata Skoczyńskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiobok sali 14b z placu klas 1-3, od ul. Rejaobok sali 14b z placu klas 1-3, od ul. Reja
2aBarbara Rogozinskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcji?stara część? budynku?stara część? budynku
2bMariola Lewandowskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcji?stara część? budynku?stara część? budynku
3aElżbieta Krawczykowskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcji?stara część? budynku?stara część? budynku
3bGrażyna Michalikod poniedziałku do piątkuwg planu lekcji?stara część? budynku?stara część? budynku
3cMaria Wiśniewskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcji?stara część? budynku?stara część? budynku
Sala docelowadzień tygodniawejścieWyjście
Świetlica szkolnaod poniedziałku do piątku?stara część? budynku?stara część? budynku

Klasy IV-VIII

KlasaWychowawcaDzień tygodniaGodzinaWejścieWyjście
Klasa 4ap. Agata Maziarzod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiFilarek  Filarek  
Klasa 4bp. Iwona Burczykod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiFilarek  Filarek
Klasa 5ap. Marlena Nowosielskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiŚrodkowe  Środkowe  
Klasa 5bp. Agnieszka Bill-Stefańskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiŚrodkowe  Środkowe  
Klasa 6ap. Helena Saganowskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiŚrodkowe  Środkowe  
Klasa 6bp. Agnieszka Zgubińskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiFilarek  Filarek  
Klasa 6cp. Ewelina Muntowskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiFilarek  Filarek  
Klasa 6dp. Izabela Zaboronekod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiŚrodkowe  Środkowe  
Klasa 7ap. Joanna Szumowskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiFilarek  Filarek  
Klasa 7bp. Krystyna Bugowska – Marcinkowskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiŚrodkowe  Środkowe  
Klasa 7cp. Wioleta Bobkood poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiFilarek  Filarek  
Klasa 8ap. Katarzyna Batorod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiŚrodkowe  Środkowe  
Klasa 8bp. Agnieszka Krośnickaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiŚrodkowe  Środkowe  
Klasa 8cp. Magadalena Szafrańskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiŚrodkowe  Środkowe  
Klasa 8dp. Ewa Szewczakod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiFilarek  Filarek  
Klasa 8ep. Lilianna Bojanowskaod poniedziałku do piątkuwg planu lekcjiFilarek  Filarek  
Sala docelowadzień tygodniawejścieWyjście
Świetlica szkolna klas 4-8od poniedziałku do piątkuFilarekFilarek

W nowym roku szkolnym życzę Uczniom oraz Państwu przede wszystkim zdrowia.

Proszę o bieżące śledzenie wszystkich komunikatów.

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                               Dyrektor szkoły

                                                                                                                 Agnieszka Bogucka