Autor: Helena

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny dla klas IV-VIII  Mutyzm wybiórczy- o lęku bez lęku

W okresie od października do grudnia 2021 r. uczniowie klasy 7c wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym dla klas IV-VIII Mutyzm wybiórczy- o lęku bez lęku pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. Celem przedsięwzięcia było rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Dołączając do projektu uczniowie stali się uczestnikami przemiany szarej rzeczywistości. Podczas zajęć poznali przyczyny tego zaburzenia oraz sposoby obcowania z ludźmi dotkniętymi MW. Nauczyli się, że każdy z nas- nauczyciel, uczeń, rodzic- może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym wyjść z milczenia. Przy okazji poznawania tego zagadnienia, przekonali się, że promowanie postawy życzliwości, empatii i otwartości jest najważniejsze w kontaktach międzyludzkich.

(więcej…)
Read More


Zarządzenie Nr 33/2021-2022 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r.

załączniki 1,5 do Regulaminu organizacji  pracy szkoły – pobierz


Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że złożony w ramach przedmiotowego konkursu wniosek Miasta
i Gminy Sztum został przekazany do oceny. Na etapie prowadzonej oceny Urząd Miasta zostalł zobowiązany przez Komisję Przyznającą Granty do zweryfikowania, czy składający oświadczenie są uprawnieni do ubiegania się o wsparcie.

Zgodnie z informacją Komisji Przyznającej Granty oświadczenia uznaje się prawidłowo potwierdzone przez Wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami:  zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie członka rodziny (krewnych w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków, opiekunów prawnych) w zlikwidowanym PPGR może być np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie ZUS, zaświadczenie KOWR wpisy w starym dowodzie osobistym, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, itp.

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie krewnego w PPGR należy złożyć do dnia 10 grudnia 2021 roku w  Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, (II piętro pokój 46)  tel. 55 640 63 27


My Christmas Card – konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza
w Sztumie do szkolnego konkursu “My Christmas Card”.

(więcej…)
Read More

Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o wynikach Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Wielka Ojczyzna? Poezja Artystów Wielkiej Emigracji dla klas IV- VIII szkół podstawowych. Celem konkursu było poznanie utworów polskich poetów Wielkiej Emigracji: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Krasińskiego oraz rozwijanie uzdolnień twórczych wśród młodych ludzi. Konkurs został zorganizowany dla uczczenia przypadającego na ten rok  Roku Norwidowskiego. Do udziału w konkursie zgłosiło się sześć szkół, poziom przygotowania i recytacji utworów był bardzo wysoki. Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, pasję i serce włożone w recytację przepięknej, aczkolwiek trudnej poezji  artystów Wielkiej Emigracji. Nauczycielom i opiekunom gratulujemy tak zdolnej młodzieży, dziękujemy za pomoc w przygotowaniu swoich podopiecznych i udział w konkursie.

Oto nagrodzeni:

1.     miejsce: Julia Strąk, SP nr 1 w Sztumie

2.     miejsce: Aleksandra Cichacka, ZS w Czerninie

        Maria Święcicka, SP nr 2 w Sztumie

3.     miejsce: Karolina Ganiacz ZS w Starym Targu

         Aleksandra Nazarewicz SP nr 2 w Sztumie

Wyróżnienia:

1.     Paulina Warlikowska, SP w Mikołajkach Pomorskich

2.     Hanna Urbańska, ZS w Starym Targu

3.     Maria Strąk, SP w Szropach

Prosimy o osobisty odbiór nagród do dnia 19.11.2021r. w sekretariacie szkoły.


Wyniki Konkursu Drzewo Roku


ROK 2021 ROKIEM NORWIDOWSKIM


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sp2sztum/public_html/nowa/wp-includes/functions.php on line 5107