Autor: Helena

Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

informuję, że od poniedziałku, 1.03.2021r. nadal ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, który  polega na realizowaniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie na odległość w klasach IV-VIII dotyczy również zajęć specjalistycznych (m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia  innych rozwiązań.

Uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego realizują obowiązek szkolny/roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego bez zmian, na terenie szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem lekcji/zajęć.

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej, stołówki, autobusów szkolnych, realizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci klas I-III i oddziału przedszkolnego  nie ulegają zmianie.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 1.03.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

Życzę zdrowia.

                                                                                                 Z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka BoguckaZarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2021/2022


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Zarządzenie dyrektora z dnia 15.01.2021r.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19


Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od 18.01.2021r.-31.01.2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r.
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

drodzy Uczniowie,

informuję, że ferie zimowe na terenie całego kraju trwają od 4 stycznia 2021r. do 17 stycznia 2021r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r. (Dz.U. 2020r., poz. 2111)).

W związku z powyższym zmianie ulegają ustalone terminy organizacji roku szkolnego 2020/2021.

Nowy terminarz przedstawia się następująco:

(więcej…)
Read More

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sp2sztum/public_html/nowa/wp-includes/functions.php on line 4755