Autor: Helena

Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 8 marca 2021r.

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. <aksymiliana Golisza w Sztumie


Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 1 marca 2021 do dnia 14 marca 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 1 marca 2021r. do dnia 14 marca 2021r.


Zapisy do oddziału przedszkolnego

Od 1 marca 2021 r. (poniedziałek) rozpoczynają się zapisy do oddziału przedszkolnego (tzw. “zerówki”) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie.
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępny jest na stronie szkoły (sp2.sztum.net) w zakładce: Rok 2020/2021 – Rekrutacja 2021 – Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz w sekretariacie szkoły.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.


Komunikat

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

informuję, że od poniedziałku, 1.03.2021r. nadal ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, który  polega na realizowaniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie na odległość w klasach IV-VIII dotyczy również zajęć specjalistycznych (m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia  innych rozwiązań.

Uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego realizują obowiązek szkolny/roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego bez zmian, na terenie szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem lekcji/zajęć.

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej, stołówki, autobusów szkolnych, realizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci klas I-III i oddziału przedszkolnego  nie ulegają zmianie.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 1.03.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

Życzę zdrowia.

                                                                                                 Z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Bogucka


Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie dyrektora w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 15 lutego 2021 do dnia 28 lutego 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r.Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2021/2022


Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie dyrektora w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 1 lutego 2021 do dnia 14 lutego 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 14 lutego 2021r.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sp2sztum/public_html/nowa/wp-includes/functions.php on line 4757