Pod tym wymownym hasłem w siedzibie SCK odbyło się spotkanie i warsztaty, na które zaprosiły nas sztumskie służby mundurowe – Powiatowa Komenda Policji, Państwowa Straż Pożarna, Zakład Karny, oraz Studium Medyczne. Funkcjonariusze omówili najważniejsze zasady w ruchu pieszym podczas zimowej aury, ryzyko zawierania znajomości z nieznajomymi i zażywania narkotyków. Jednak przede wszystkim nauczyli postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, między innymi resuscytacji, układania w pozycji bezpiecznej, reagowania na zadłatwienia, zachowania się podczas załamania się lodu. To była wspaniała lekcja bezpieczeństwa, za którą serdecznie dziękujemy!