Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

Odsłon : 778802
Konstytucja 3 Maja - to wielkie ?wi?to ca?ej Polski. PDF Drukuj

W tym roku obchodzili?my 220 rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w nasze szkole odby? si? uroczysty apel. ??czy? on w sobie elementy monta?u poetyckiego, prezentacji multimedialnej oraz pokazu mody. M?odzi arty?ci z klasy V c, V d i VI a przybli?yli nam wydarzenia historyczne poprzedzaj?ce uchwalenie konstytucji, wyg?osili wzruszaj?ce wiersze o ojczy?nie oraz zaprezentowali stroje z epoki. Wzbudzili w nas refleksj? nad przesz?o?ci?, tera?niejszo?ci? oraz przysz?o?ci? Ojczyzny.

"Je?eli tutaj domu próg,
je?eli serce stad pochodzi,
na miedzach ?pi czerwony g?óg,
a chleb powszedni tu si? rodzi".

 


Klasy trzecie przybli?y?y tematyk? konstytucji m?odszym kolegom i kole?ankom z klas I i II, podczas uroczystego apelu.