Konferencje dla Rodziców:

2017 – “Czytelnik oporny w domu i w bibliotece. Zalety czytania i sposoby aktywizacji czytelniczej uczniów”

2018 – “Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

2019 – “O czym się nie mówi” – spotkanie z p. Izabelą Chojnacką.

2020 – “Cyberprzemoc”

2021- “Dysleksja rozwojowa. Praca z dzieckiem w domu.”‘2021- “Dysleksja rozwojowa. Praca z dzieckiem w domu.”

2021 – webinaria: ” Młodzież w świecie gier cyfrowych”, “Wspieranie dzieci i młodzieży przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacja pandemiczną.”, ” Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”

2022 – “Techniki pamięciowe w procesie uczenia się”- spotkanie z p. Markiem Szurawskim


Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci i proponuje następujące pozycje książkowe ze zbiorów biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie :

 1. R.  Campbell. Sztuka zrozumienia czyli jak naprawdę kochać swoje dziecko
 2. R. Campbell, G.Chapman,  Sztuka okazywania miłości dzieciom czyli jak sprawić, aby dziecko czuło się kochane
 3. A. Faber, E.Mazlish, Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny
 4. A. Faber, E. Mazlish, Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością
 5. A. Faber, E. Mazlish,  Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały. Jak słuchać żeby z nami rozmawiały
 6. D. Heyne, S. Rollings, Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje
 7. A. Janowski, R. Stachyra, Prestiż ucznia wśród rówieśników
 8. D. Krowatschek, Jak sobie poradzić z agresją u dzieci. Poradnik dla rodziców
 9. G. Serfontein, Twoje nadpobudliwe dziecko.  Poradnik dla rodziców.
 10. K. Steede, 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
 11. Pod red. M. Święcickiej, Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 12. J.G. Woititz, Wymarzone dzieciństwo. Jak wychować  szczęśliwe dziecko, unikając błędów naszych rodziców.


Profilaktyka logopedyczna