Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.