Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

Odsłon : 781849
Informatyka
Wyniki konkursu informatycznego PDF Drukuj

Wyniki mi?dzyszkolnego konkursu informatycznego pn.: "Mój powiat ? moja ma?a ojczyzna". W konkursie wzi??o ??cznie udzia? 23 uczniów z 3 gimnazjów i 7 szkó? podstawowych.

W kategorii Szkó? Podstawowych komisja konkursowa przyzna?a nast?puj?ce miejsca:

1. Krzysztof Rybicki - SP Bruk

2. Szymon Wesfal - SP Nr 2 Sztum

3. Wojciech Cylka - SP Nowa Wie?

W kategorii Szkó? Gimnazjalnych komisja konkursowa przyzna?a nast?puj?ce miejsca:

1. Igor Pawlikowski - Gimnazjum Nr 2 Czernin

2. Rafa? Kowal - Gimnazjum Nr 1 Sztum

3. Wojciech Paduch - Gimnazjum Nr 2 Czernin

Więcej…
 
Kurs e-learning "Dziecko w sieci" PDF Drukuj

 

Kurs dla klas 1-3 - Poznaj bezpieczny Internet - Rejestracja

Kurs dla klas 4-6 - Bezpieczna przygoda z Internetem - Rejestracja

Kurs dla rodziców i nauczycieli - Dziecko w sieci -  Rejestracja

Więcej…
 
Dzie? Bezpiecznego Internetu - 9 luty 2010 PDF Drukuj

W lutym obchodzony jest Dzie? Bezpiecznego Internetu ma on na celu inicjowanie i propagowanie dzia?a? na rzecz bezpiecznego dost?pu dzieci i m?odzie?y do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyk? bezpiecze?stwa dzieci w Internecie oraz nag?o?nienie tematu bezpiecze?stwa online. W tym roku przygotowano 5 filmów dotycz?cych zasad bezpiecznogo korzystania z Internety. Zapraszam.

Więcej…