•  “Pij mleko, będziesz wielki”
 • “Czytanie ma moc”
 • Czytanie kluczem do sukcesu”
 • “Kto ty jesteś? – Polak mały!”
 • “Lapbook jako metoda realizacji treści patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej.”
 • “I listen and understand ?Słucham i rozumiem” Innowacja pedagogiczna, wzbogacająca program nauczania języka angielskiego w klasie I o czytanie książek anglojęzycznych.
 • “Rozwijamy myślenie matematyczne – sudoku”
 • “Plastyczny angielski”
 • ” Przyłapani na dobrym zachowaniu “
 • ” Linoryt na plastyce”
 • “Moja sprawność – zdobywanie odznak sprawnościowych na lekcji wychowania fizycznego”
 • Koszykówka 3×3 jako nowa dyscyplina sportu
 • Trening umiejętności społecznych
 • Mały Teatrzyk Dwójki
 • Praca z uczniem z doświadczeniem migracji”
 • Trening umiejętności społecznych – klasa VII c