W roku szkolnym 2022/2023 wdrożone zostaną lub będą kontynuowane następujące innowacje pedagogiczne:

 • Praca z uczniem z doświadczeniem migracji – M. Sabisz,
 • Poznajmy razem świat eksperymentów – K. Obuchowska,
 • Eksperymenty małe i duże – razem przez świat – K. Bator, A. Juźwik-Banaszewska,
  L. Bednarska,
 • Jak obudzić w nastolatku motywację wewnętrzną – B. Sroka,
 • Rok z życia bociana – M. Kniaź, W. Bobko,
 • ,,Odkrywanie przez działanie – doświadczenia, eksperymenty, obserwacje przyrodnicze – A. Bruś,
 • W naszym planie dobre wychowanie – E. Krawczykowska,
 • Z baśnią i legendą poznajemy Polskę – J. Rogalska,
 • Mali Wielcy Odkrywcy – M. Rychter,
 • Świat jakiego nie znamy – A. Juźwik-Banaszewska.