Innowacja pedagogiczna pt. „Nauka gry na flecie prostym w klasie 3a”
skierowana jest do uczniów klasy III A  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Przewiduje się czas realizacji innowacji od 1 października 2018r. do 1 maja 2019r. Zadania i cele innowacji realizowane będą zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Źródłem informacji na temat programu innowacyjnego i jego skutków będzie systematyczna obserwacja uczniów, indywidualne i grupowe prezentacje utworów na zajęciach oraz uroczystościach klasowych

W czasie realizacji innowacji uczniowie będą otrzymywać opracowane przeze nauczyciela materiały. Natomiast niezbędne jest posiadanie przez każdego ucznia własnego (ze względów higienicznych) instrumentu i zeszytu w pięciolinię. Założeniem innowacji jest nie tylko nabycie umiejętności gry na tym instrumencie, ale przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na piękno muzyki, wyzwolenie inwencji twórczej i czerpanie radości z osiągniętego celu.
Główny nacisk będzie kładziony na stronę praktyczną zajęć, na systematyczne utrwalanie i powtarzanie wiadomości i umiejętności na poziomie indywidualnie dopasowanym do możliwości ucznia szkoły ogólnokształcącej

Główną formą pracy będzie gra na instrumencie. W przypadku  uczniów, dla których będzie to pierwszy kontakt z fletem będzie to nauka techniki od podstaw, natomiast t uczniowie, który uczyli się już wcześniej będą doskonalić umiejętności zdobyte w szkole. Uczniowie zdolni będą mogli próbować układać własne proste melodie, tworzyć krótkie kompozycje czyli tworzyć muzykę. Metody pracy podczas innowacji będą zbieżne z metodami stosowanymi na lekcjach muzyki, ale będą ukierunkowane na formę aktywności – gra na instrumencie.
metoda analityczno – percepcyjna – istotą tej metody jest zaprezentowanie pewnego wzoru wykonania oraz przeprowadzenia z uczniem analizy słuchowej w celu świadomego zapamiętania utworu.
metoda problemowo – odtwórcza – uczniowie samodzielnie z zapisu nutowego przyswajają sobie ćwiczenie, piosenkę lub utwór.

więcej zdjęć