Sprawdzamy oddech
Wzywamy pomoc
Układamy “poszkodowanego” w pozycji bocznej bezpiecznej