Sprawdzamy oddech
Wzywamy pomoc
Układamy „poszkodowanego” w pozycji bocznej bezpiecznej