Szanowni Rodzice przyszłorocznych uczniów klas I,
Chciałabym poinformować, że wszystkie dzieci zapisane do szkoły z obwodu i spoza obwodu zostały przyjęte do klas pierwszych.
Z uwagi na zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się COVID- 19, zebrania organizacyjne dla Rodziców odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia, o czym poinformujemy Państwa w kolejnych komunikatach oraz telefonicznie.
Podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej zapewnia szkoła, natomiast Rodzice, którzy zadeklarowali uczestnictwo dziecka w lekcjach religii powinni dokupić ćwiczenia do religii Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 1.Ćwiczenia dla klasy I szkoły podstawowej. Religia. Wydawnictwo Św. Stanisława BM. Red. Ks. Tadeusz Panuś, Ks. Andrzej Kielian, Adam Berski. AZ-
11-01/10-KR-2/12 KWK KEP.

Z poważaniem
dyrektor szkoły
Agnieszka Bogucka

Proszę o bieżące śledzenie komunikatów.