Drodzy Rodzice i Uczniowie klas 8,

informuję, że zaświadczenia o wynikach egzaminów klas 8 zostaną przekazane do szkoły przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku do dnia 31.07.2020r.
Zgodnie z wyznaczonym terminem zaświadczenia będą wydawane w szkole w dniu 31 lipca 2020r. (piątek) w sekretariacie szkoły.

Zaświadczenie odbiera i podpisuje listę odbioru uczeń (ewentualnie rodzic).

Harmonogram odbierania zaświadczeń:

Klasa 8a od godziny 9.00 do 10.00
Klasa 8b od godziny 10.00 do 11.00
Klasa 8c od godziny 11.00 do 12.00

Klasa 8d od godziny 12.00 do 13.00

Klasa 8e od godziny 13.00 do 14.00

Termin dodatkowy, dla osób które nie będą mogły odebrać dokumentu w w/w terminie – 3 – 7 sierpień 2020r. od godziny 9.00 do 13.00.

Podczas odbioru zaświadczeń należy przestrzegać wszelkich procedur związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w celu uniknięcia zarażenia COVID-19.

Pozdrawiam, życzę dobrych wakacji.

Z poważaniem

dyrektor szkoły

A. Bogucka