Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że od poniedziałku, 26.10.2020r. do niedzieli, 8.11.2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, który polega na realizowaniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Kształcenie na odległość dotyczy również zajęć specjalistycznych (m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego.
Uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego realizują obowiązek szkolny/roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego bez zmian, na terenie szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem lekcji/zajęć.
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej, stołówki, autobusów szkolnych, realizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci klas I-III i oddziału przedszkolnego nie ulegają zmianie.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły dla klas starszych znajdują się w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.
Rodzice uczniów, którzy chcieliby wypożyczyć laptop do nauki zdalnej, mogą zgłosić się do sekretariatu szkoły w godzinach od 7.30-15.30.
Życzę zdrowia.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły Agnieszka Bogucka