Szanowni Państwo,

drodzy Uczniowie,

informuję, że ferie zimowe na terenie całego kraju trwają od 4 stycznia 2021r. do 17 stycznia 2021r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r. (Dz.U. 2020r., poz. 2111)).

W związku z powyższym zmianie ulegają ustalone terminy organizacji roku szkolnego 2020/2021.

Nowy terminarz przedstawia się następująco:

 1. Termin powiadamiania uczniów i ich rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną- do 21.12.2020r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna- 23.12.2020r. do 31.12.2020r.
 3. Nowy Rok –1.01.2021r.
 4. Ferie zimowe 4.01.-17.01.2021r.
 5. 4-5.01.2021r. z uwagi na obowiązywanie ferii, dni dyrektorskie zostają zawieszone.
 6. Wystawienie ocen proponowanych- do 21.01.2021r.
 7. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze– do 28.01.2021r.
 8. Rada klasyfikacyjna- 4.02.2021r.
 9. Plenarna Rada Pedagogiczna- 11.02.2021r.
 10. Próbny egzamin ósmoklasisty- 9-10-11. 02.2021r.
 11. Zebrania z rodzicami- 8-12.02.2021r.
 12. Spotkanie Prezydium Rady Rodziców– 23.02.2021r.
 13. Rada Pedagogiczna-analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty- 25.02.2021r.

Organizacja pracy w grupie przedszkolnej:

W okresie ferii w oddziale przedszkolnym będą realizowane tylko zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Autobusy szkolne przyjeżdżają zgodnie z rozkładem.

Dzieci z oddziału ,,0″ mogą  korzystać ze stołówki.

Życzę dużo zdrowia.

                                                                             Z poważaniem

                                                                                dyrektor szkoły A. Bogucka

Proszę śledzić komunikaty na bieżąco.