Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

informuję, że od poniedziałku, 1.03.2021r. nadal ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, który  polega na realizowaniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie na odległość w klasach IV-VIII dotyczy również zajęć specjalistycznych (m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia  innych rozwiązań.

Uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego realizują obowiązek szkolny/roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego bez zmian, na terenie szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem lekcji/zajęć.

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej, stołówki, autobusów szkolnych, realizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci klas I-III i oddziału przedszkolnego  nie ulegają zmianie.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 1.03.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

Życzę zdrowia.

                                                                                                 Z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Bogucka