Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
Informuję, że w drugim tygodniu nauczania hybrydowego, t.j od 22.03. do 26.03.2021r. wprowadza się zasadę podziału zespołów klasowych według układu:
4 zespoły w systemie stacjonarnym ? 4 zespoły w systemie nauczania zdalnego przy układzie zmiany 2 dni/ 2 dni, z wyjątkiem dnia 26.03.2021r., w którym wprowadza się układ zespołów klasowych jak w dniach 22/23.03.2021r.