Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

informuję, że od poniedziałku, 22.03.2021r. do piątku 9.04.2021r. ponownie  ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie dotyczącym klas I-III, który  polega na realizowaniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).

Harmonogram nauczania hybrydowego od 22-26.03.2021r. dla dzieci klas I-III zostaje zawieszony.

Kształceniu na odległość nadal podlegają uczniowie klas IV-VIII.

Kształcenie na odległość w klasach IV-VIII dotyczy również zajęć specjalistycznych (m.in. rewalidacji) oraz nauczania indywidualnego, chyba, że sytuacja dydaktyczno- wychowawcza lub zdrowotna ucznia wymagają wprowadzenia  innych rozwiązań.

Dzieci z oddziału przedszkolnego realizują roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego bez zmian, na terenie szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla dzieci dojeżdżających z oddziału przedszkolnego pozostaje bez zmian. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje na wniosek rodziców opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Wniosek stanowi Załącznik do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 22 marca 2021r.  do 11.04. 2021r. i znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Praca stołówki, autobusów szkolnych, realizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci z  oddziału przedszkolnego  nie ulegają zmianie.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od dnia 22.03.2021r. będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.

Komputery do nauczania zdalnego można wypożyczać ze szkoły od piątku, 19.03.2021r. od godziny 12.00 do 15.30 (w tym dniu przeprowadzany jest egzamin próbny z j. angielskiego/niemieckiego dla klas 8; do godziny 12.00 szkoła jest zamknięta) oraz   w poniedziałek,22.03.2021r. od godz.8.00.

Życzę zdrowia.

                                                                                                 Z poważaniem

Dyrektor szkoły Agnieszka Bogucka