Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że od poniedziałku, 26.04.2021r. do piątku 30.04.2021r. następuje
zmiana w zakresie ograniczenia funkcjonowania szkoły w zakresie dotyczącym klas I-III. Uczniowie z klas I-III rozpoczynają naukę hybrydową polegającą na naprzemiennym realizowaniu obowiązku szkolnego w trybie stacjonarnym i zdalnym zgodnie z poniższym harmonogramem:
Wprowadza się zasadę podziału zespołów klasowych według układu:
4 zespoły w systemie stacjonarnym ? 4 zespoły w systemie nauczania zdalnego przy układzie zmiany 2 dni/ 2 dni, z wyjątkiem dnia 30.04, w którym wprowadza się układ 5 zespołów klasowych, w tym wszystkich klas pierwszych oraz klas drugich w systemie stacjonarnym.