Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że nauka zdalna została przedłużona do 24 maja 2020r. W związku z powyższym, od 27 kwietnia 2020r. nadal pozostajemy w domach i realizujemy treści podstawy programowej poprzez e-dziennik i inne wypracowane formy kontaktu.
Jednocześnie informuję, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2020r.                

Z poważaniem
dyrektor szkoły
Agnieszka Bogucka

Proszę o bieżące śledzenie komunikatów.