Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
chciałabym przypomnieć, że nauka zdalna została przedłużona do 7 czerwca 2020r.
W związku z powyższym nadal pozostajemy w domach i realizujemy materiał poprzez e-dziennik i inne wypracowane formy kontaktu. Jednocześnie informuję, że od 25 maja 2020r. rozpoczęliśmy już realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej, zajęcia rewalidacyjne, konsultacje dla uczniów klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych oraz wznowiliśmy pracę biblioteki szkolnej w godzinach 12.00-16.40. Od 1 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas 1-7 i klas 8 z innych przedmiotów niż egzaminacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS w oparciu o Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19. Cz.I i cz.II. Procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Koronawirus- zasady bezpieczeństwa. Harmonogramy uczestnictwa uczniów w ww zajęciach zostaną opracowane na podstawie wypełnionych przez Państwa załączników 1a-1d (w zależności od rodzaju zajęć) załączniku 2 i załączniku 3 oraz po analizie możliwości organizacyjnych placówki dostosowanych do wymogów sanitarnych i potrzeb uczniów. Dbając o bezpieczeństwo uczniów, nadal zalecamy bezpieczną formę konsultacji z nauczycielami poprzez komunikatory.

Z poważaniem
dyrektor szkoły
Agnieszka Bogucka