Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

przypominam, że dnia 12 czerwca 2020r. (piątek) nauka zdalna nie odbywa się- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, natomiast opieka w świetlicy szkolnej klas I-III jest prowadzona zgodnie z harmonogramem  w godzinach od 7.00-15.30. W tym dniu na terenie szkoły nie odbywają się też konsultacje oraz rewalidacja.

W dniach 16,17,18 czerwca 2020r. (wtorek, środa, czwartek) uczniowie klas 8 przystępują do egzaminów ósmoklasisty. W związku z powyższym nauka zdalna dla klas 1-7 nie odbywa się- dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W tych dniach na terenie szkoły nie odbywają się też konsultacje ani rewalidacja. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej klas I-III są realizowane od godziny 7.00-15.30.(na podstawie Zarządzenia Nr 45/2019-2020 z dnia 7 maja 2020r. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie).

Uczniowie klas 8 na egzaminy przychodzą do szkoły zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawców, na terenie szkoły postępują zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. Procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły.

15 i 19 czerwca 2020r.(poniedziałek, piątek) nauka zdalna, konsultacje oraz rewalidacja na terenie szkoły odbywają się (tak jak dotychczas). W tych dniach szkoła prowadzi również zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej klas I-III w godzinach od 7.00-15.30.

Jednocześnie chciałabym poinformować, że pracujemy nad bezpieczną organizacją zakończenia roku szkolnego. O wszelkich szczegółach poinformujemy w ostatnim tygodniu nauki szkolnej.

                                                                 Z poważaniem

                                                                   dyrektor szkoły

                                                                   Agnieszka Bogucka

Proszę o bieżące śledzenie  komunikatów.