Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
informuję, że nauka zdalna została przedłużona do 7 czerwca 2020r. W związku z powyższym nadal pozostajemy w domach i realizujemy materiał poprzez e-dziennik i inne wypracowane formy kontaktu.
Jednocześnie chciałabym poinformować, że od 25 maja 2020r. umożliwiamy opiekę w świetlicy szkolnej, zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje dla klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych, pracę biblioteki szkolnej w godzinach 12.00-16.40, natomiast od 1 czerwca 2020r. konsultacje dla uczniów klas 1-7. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w ścisłym rygorze sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS w oparciu o Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19. Cz.I i cz.II.
Procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Koronawirus- zasady bezpieczeństwa. Harmonogramy uczestnictwa uczniów w ww zajęciach zostaną opracowane na podstawie wypełnionych przez Państwa załączników 1a-1d (w zależności od rodzaju zajęć) załączniku 2 i załączniku 3 oraz po analizie możliwości organizacyjnych placówki dostosowanych do wymogów sanitarnych i potrzeb uczniów.
Dbając o bezpieczeństwo uczniów, nadal zalecamy bezpieczną formę konsultacji z nauczycielami poprzez komunikatory.

Z poważaniem

dyrektor szkoły

Agnieszka Bogucka

Proszę o bieżące śledzenie  komunikatów.