Komunikat dyrektora

Zarządzenie dyrektora Nr 43- ograniczenie funcjonowania szkoły od 17-30.05.2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły 17-30.05.2021

Załączniki Nr 4 i 5 do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 17-30.05.2021r.