Rozpoczynamy zapisy do XIII edycji Konkursu Świetlik.

W XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej (1-8).

Opłata za konkurs wynosi 10 zł. Kwotę wpłacamy w terminie do 17 lutego 2020r. do wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub bezpośrednio do koordynatora Konkursu G. Michalik (sala nr 11).

Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych, jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty.

Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze, ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Ponadto, doświadczenia przeprowadzane w warunkach domowych pozwalają na ciekawe, kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny. Dzieci uczą się dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności. Formuła testu nastawiona jest na ukazanie, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są tak charakterystyczne dla świata nauki.

Przed Testem Konkursowym na Stronie Internetowej Konkursu (www.swietlik.edu.pl) zamieszczane są zestawy doświadczeń dla każdego Poziomu. W XIII edycji Konkursu doświadczenia pojawią się na Stronie Internetowej Konkursu 21 stycznia 2020 r.

Nagrody w Konkursie Świetlik? są naprawdę niesamowite! Najważniejsza wygrana to chęć poznawania świata a pomogą w tym książki przyrodnicze, albumy o zwierzętach, naturze, Kosmosie, Ziemi, Księżycu i innych planetach; gry planszowe, filmy przyrodnicze i książki 3D. 

OGÓLNOPOLSKI TEST KONKURSOWY:  17 marca 2020 r.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych umożliwia wyświetlenie wyniku ucznia w Strefie Nauczyciela oraz  jest niezbędne do wpisania na dyplomie Uczestnika Konkursu jego danych personalnych. 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.swietlik.edu.pl