W związku z zaistniałą sytuacją – pandemia COVID-19 oraz nauki zdalnej podajemy informacje dotyczące konkursu.
XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem ?Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy?.
Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Praca plastyczna wykonana jest przez uczestnika konkursu w formacie A-3, w dowolnej technice, z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenia w czasie transportu. Pracy nie należy oprawiać. Zgłoszenie udziału w konkursie i prace plastyczne należy złożyć w terminie do 31.03.2021 r. wraz z informacją na temat danych osobowych i ich przetwarzania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku /poniżej dołączone są wzory
informacji do kopiowania/.
Prace można dostarczać:

  • do szkoły – przed sekretariatem ustawiony jest karton; zostawić prace opisane z
    dołączonymi zgodami
    lub
  • bezpośrednio dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Sztumie, ul. Słowackiego 1.