REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „DLA NIEPODLEGŁEJ”

REGULAMIN REGIONALNEGO  PRZEGLĄDU PIEŚNI, PIOSENEK PATRIOTYCZYCH I TAŃCÓW NARODOWYCH