Harmonogram konsultacji on-line z Rodzicami uczniów klas 0 – 3

Harmonogram konsultacji online dla rodziców uczniów klas 4-8 19-23.04.2021r.

Rodziców zainteresowanych konsultacjami prosimy o kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny Librus celem uzyskania linku do spotkania.