Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie
im. Maksymiliana Golisza

ul. Reja 15

82-400 Sztum

Województwo: pomorskie

REGON: 170203903

NIP: 579 19 34 551

Telefon: 55 640-63-53
Faks: 55 640-63-53
Sekretariat: sekretariat@sp2sztum.pl

Dyrektor Szkoły: Agnieszka Bogucka

Organ Prowadzący:

Urząd Miasta i Gminy Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel.: +48 (055) 640 63 03, fax: +48 (055) 640 63 00 3
www.sztum.pl

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie

Kontakt: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
tel/fax (055) 640 63 27
e-mail: mgzosztum@poczta.onet.pl
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Organ Nadzorujący:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku –  http://www.kuratorium.gda.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie
ul. Gdańska 17a
83-110 Tczew

tel./fax: (58)  530 36 10

Ministerstwo Edukacji i Nauki –  kancelaria@mein.gov.pl

ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

tel. 22 34-74-100