Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz
pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Ankieta kwalifikacji ucznia klas 1-8 i oświadczenie do pobrania

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz
pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Ankieta kwalifikacji dziecka do oddziału przedszkolnego i oświadczenie do pobrania