Rok szkolny 2021/2022

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w związku z wystąpieniem COVID-19

Zarządzenie Nr 33/2021-2022 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r.

Zarządzenie Nr 56/2020-2021 z dnia 27.08.2021r. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Zarządzenie Nr 55/2020-2021 z dnia 27.08.2021r. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19


Rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 1 marca 2021 do dnia 14 marca 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 1 marca 2021r. do dnia 14 marca 2021r.

Zarządzenie dyrektora w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 15 lutego 2021 do dnia 28 lutego 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r.

Zarządzenie dyrektora w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 1 lutego 2021 do dnia 14 lutego 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 14 lutego 2021r.

Zarządzenie dyrektora z dnia 15.01.2021r.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od 18.01.2021r.-31.01.2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r.

Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021r.

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 9 do 29 listopada 2020r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 9 do 29 listopada 2020r.

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 26 października 2020 do dnia 8 listopada 2020r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz
pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Ankieta kwalifikacji ucznia klas 1-8 i oświadczenie do pobrania

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz
pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Ankieta kwalifikacji dziecka do oddziału przedszkolnego i oświadczenie do pobrania