Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa podczas zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19

Procedury bezpieczeństwa podczas zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19

Załączniki do procedur bezpieczeństwa podczas zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w sprawie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19

Procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 2 im Maksymiliana Golisza w Sztumie

Zarządzenie dyrektora sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 – część 1

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19 – część 2, załączniki do pobrania