Akademia Umiejętności Uniwersalnych – Oddział Przedszkolny, Punkt Przedszkolny.

Laboratorium językowe

Gimnastyka korekcyjna

Specjalistyczne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i pogotowie dydaktyczno – wyrównawcze

Laboratorium matematyczno – przyrodnicze

Zajęcia logopedyczne

Gimnastyka korekcyjna


Teatrzyk w punkcie przedszkolnym