Historia Szkoły

1955-2008

1955 rok – utworzono Szkołę Podstawową Nr 2 w Sztumie. Kierownikiem i dyrektorem szkoły został Zdzisław Catewicz.

17 listopada 1967 roku nadano szkole imię Maksymiliana Golisza- w okresie międzywojennym sekretarza Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego i współzałożyciela polskich szkół na Powiślu.

1970 rok – po pożarze dobudowano jeszcze jedno piętro – przybyły nowe pracownie.

1985 rok – zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Zdzisław Catewicz odchodzi na emeryturę po 30 latach pełnienia funkcji dyrektora.

W latach 1985 -1992 dyrektorem szkoły jest Zbigniew Zwolenkiewicz.

1992 rok – przyznano szkole budynek po byłym Komitecie PZPR, odtąd nazywany „Filówką”, gdzie przeniesiono klasy I-III w ramach likwidowania zmianowości w nauczaniu.

Od 1992 roku w wyniku konkursu stanowisko dyrektora objęła Elżbieta Bielecka.

1993 rok – uruchomienie pierwszej w gminie świetlicy socjoterapeutycznej i przyznanie etatu pedagoga szkolnego – to ważne akcenty w rozwoju szkoły.

1995 rok – uroczyste obchody 40. rocznicy utworzenia szkoły. W uroczystości wzięli udział uczący przez te lata nauczyciele.

1996 rok – uruchomienie pracowni komputerowej – jednej z pierwszych w szkołach podstawowych regionu.

1999 rok – w wyniku reformy oświatowej placówka zostaje jedyną szkołą podstawową w Sztumie.

2000 rok – festyn uświetnił 45 rocznicę istnienia szkoły.

2002 rok – po 10 latach uczniowie klas I-III opuścili „Filówkę”, w której obecnie mieści się Starostwo Powiatowe.

2002 rok – decyzją władz samorządowych powiększono obiekt szkolny adaptując budynek po byłym MDK-a i dobudowując „łącznik”.

2004 rok – szkoła otrzymała nową pracownię komputerową w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Sportu – „Pracownia komputerowa w szkole podstawowej” (10 komputerów z oprogramowaniem, laptop, rzutnik, skaner, drukarka laserowa).

2004 rok – powstaje lokalna sieć komputerowa dostępem do Internetu, łącząca dwie pracownie komputerowe, bibliotekę, sekretariat, gabinet pedagoga szkolnego.

2005 rok – obchody pięćdziesiątej rocznicy istnienia szkoły nasunęły pomysł utworzenia Izby Tradycji, która ma stać się inspiracją do archiwizowania zbiorów związanych z funkcjonowaniem szkoły i jej absolwentów.

2008 rok – Szkoła otrzymała trzecią pracownię komputerową w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Sportu „Pracownia komputerowa w szkole podstawowej” (10 komputerów z oprogramowaniem, laptop, rzutnik, skaner, drukarka laserowa).

2009

2009 rok –   placówka po raz kolejny zdobyła tytuł najbardziej usportowionej szkoły województwa pomorskiego.

2009 rok – 1 września w szkole odbyła się wojewódzka inauguracja sportowego roku szkolnego 2009/10 w województwie pomorskim.

2009 rok – powstało Szkolne Koło Caritas  skupiające dzieci na wolontariackiej pracy z niepełnosprawnymi rówieśnikami oraz osobami starszymi i chorymi.

2009 rok – nauczyciele, rodzice oraz sympatycy szkoły powołali Stowarzyszenie Szansa, którego celem jest wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego i z problemami w nauce oraz upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji narodowej małej i wielkiej ojczyzny.

2010

2010 – obchody 55 rocznicy istnienia szkoły.

2010 rok – Stowarzyszenie Szansa zrealizowała projekt „Z przeszłością w przyszłość – historia i folklor Powiśla” – finansowany przez UMiG w Sztumie.

2010 rok – 21 maja szkole nadany został sztandar ufundowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz Stowarzyszenie Szansa. Proporzec został poświęcony w kościele św. Anny w Sztumie.

2010 rok – Socrates – Comenius – uczniowie i nauczyciele realizują kolejną edycję programu Uczenie się przez całe życie.

2010 rok – nadanie imienia bł. Ks. Władysława Demskiego Szkolnemu Kołu Caritas.

2010 rok – dzięki projektowi  Radosna szkoła  w placówce pojawiły się  nowe miejsca zabaw i ciekawe pomoce dydaktyczne dla klas I-III.

2011

2011 rok – działalność rozpoczyna Klub Gier Planszowych „Pionkolandia”.

2011 rok – Sławomir Wiechowski zostaje pomorskim wychowawcą roku.

2011 rok rozpoczęcie realizacji projektu Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2011 rok – towarzyszenie Szansa  wspólnie ze Sztumskim Towarzystwem Oświatowym realizuje w ramach operacji „Jestem z Powiśla – edukacja regionalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Sztum” przeprowadziła projekt Gmina Sztum okiem młodego artysty.

2011 rok – SK Caritas przeprowadza projekt „Być jak Zawisza Czarny”.

2012

2012 rok – w wyniku konkursu p. Agnieszka Bogucka objęła  funkcję dyrektora szkoły.

2012 rok – jako partner merytoryczny szkoła brała udział w realizacji projektu „Jestem cząstką przyrody i o nią dbam- zajecia przyrodniczo- ekologiczne z terenu Miasta i Gminy Sztum w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

2012 rok – realizacja projektu Równy Start w przyszłość- programy rozwojowe szkół obejmujące zajecia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum współfinansowany ze środków UE i MiG Dzierzgoń.

2012 rok – Maksymilianki – Dni Patrona Szkoły  zyskały nową nazwę.

2013

2013 rok – Stowarzyszenie Szansa, i Szkolne Koło Caritas i Pionkolandia  zrealizowały kolejne projekty: Śladami legend sztumskich, Śladami ludzi spod znaku Rodła oraz Rozwój, „Zmiana – satysfakcja – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych”.

2013 rok – Placówka uzyskała tytuł finalisty konkursu MEN pt. Mam 6 lat.

2013 rok – szkoła po raz trzeci uzyskała tytul najbardziej usportowionej szkoły w województwie.

2014

2014 rok – Pionkolandia przy wsparciu Pomorskiej Organizacji Turystycznej i stowarzyszenia Szansa z realizowała  projekt „Edukacja na planszy- odkrywamy, rozwijamy, wzmacniamy”.

2014 rok – spotkanie dzieci i młodzieży z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.

2014 rok – pierwsza innowacja pedagogiczna Kto żyje dla dobra innych, ten żyje naprawdę.

2014 rok – szkołę uhonorowano MIEDZYNARODOWĄ ZIELONĄ FLAGĄ  za udział w programie Eco-Schools,

2014 rok – Stowarzyszenie Szansa zrealizowała projekt „Nie świeci garnki lepią – ginące zawody – podtrzymywanie i rozwój wartości kulturowych i narodowych wśród dzieci finansowany przez UMiG w Sztumie”.

2014  rok – projekt pt. Sztumska Akademia umiejetności – programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum współfinansowany przez UE w ramach Funduszu Społecznego Człowiek- najlepesza inwestycja zrealizowany w roku szkolnym 2014/15 zaangażował niemal cała społeczność szkolną- 128 grup zadaniowych.

2015

2015 rok – reorganizacja Łącznika przygotowująca szkołę na stworzenie dogodnych warunków nauki uczniom, w tym licznym sześciolatkom,

2015 rok – Klub Gier Planszowych Pionkolandia podjął realizację Programu profilaktycznego promujacego zdrowy styl życia pt. „Akademia wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”.

2015 rok – rajd pracowników i sympatyków szkoły inaugurujący obchody 60-lecia szkoły.

2015 rok – naukę w nowym roku szkolnym rozpoczyna ponad 830 uczniów.

2015 rok – obchody 60-lecia szkoły. Zasadzenie dębu pamięci.