Logopeda szkolny

p. Katarzyna Smolińska

konsultacje: środa 10:35-11:35

 

W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA ZAJMUJE SIĘ:

 • przeprowadzaniem badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
 • diagnozowaniem logopedycznym oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielaniem pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się,
 • prowadzeniem terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowaniem działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, współpracuje ze środowiskiem ucznia,
 • wspieraniem działań wychowawczych, profilaktycznych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

We wrześniu każdego roku przeprowadzane są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci z klas pierwszych, co pozwala wyłonić uczniów z wadami i zaburzeniami mowy oraz objąć ich opieką logopedyczną. Ćwiczenia logopedyczne z każdym dzieckiem prowadzone są raz w tygodniu, w sporadycznych wypadkach co dwa tygodnie.

Terapia wad wymowy polega na:

 • usprawnianiu narządów artykulacyjnych ( języka,warg,podniebienia miękkiego),
 • wytworzeniu prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnieniu słuchu fonematycznego,
 • wywołaniu głosek oraz utrwaleniu ich prawidłowej realizacji,
 • kształtowaniu nawyku prawidłowej wymowy korygowanych głosek,
 • doskonaleniu umiejętności wyrazistego mówienia.

LOGOPEDA -ZDALNE NAUCZANIE

ZADANIA OD LOGOPEDY

POĆWICZ W DOMU

Praktyczny załącznik

DLA RODZICÓW:

Profilaktyka logopedyczna

Normy rozwojowe

Wady wymowy

Jak wspomagać prawidłowy rozwój mowy?

Praca z dzieckiem dyslektycznym/ryzyka dysleksji w domu

Ćwiczenia na pionizację języka

Ćwiczenia narządów mowy

Ćwiczenia oddechowe

Dla rodziców 6-latek

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy

Kilka słów o wędzidełku językowym

Normy rozwojowe

Przyczyny zaburzeń mowy

Zaburzenia mowy

Rozwój mowy

DLA UCZNIÓW:

Ćwiczenia uwagi słuchowej i słuchu fonemowego

Kącik dla dzieci

Kreatywna gimnastyka buzi i języka

CIEKAWOSTKI LOGOPEDYCZNE:

Kalendarz wyrzynania się zębów

Prezentacja – konferencja dla rodziców 2013

Rozwój psychiczny dziecka

Wpływ wad wymowy na naukę czytania i pisania

KONKURS LOGOPEDYCZNY

Dnia 08.04.2014r. w Szkole Podstawowej Nr 39 w Gdańsku odbył się Wojewódzki Konkurs Logopedyczny dla klas I-III „Fotki, buźki, straszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”. Uczestnicy przygotowywali grę logopedyczną utrwalającą ćwiczenia narządów mowy. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IIIe Oliwia Majewska. Ponadto udział wzięli Małgorzata Ryba III e oraz Jakub Mucha III d.