Uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.
Na godzinie wychowawczej uczniowie zapoznali się z tematyką oglądając film wykonując plakaty, quiz, układając puzzle.
Celem programu było:

  • wzbogacenie wiedzy uczniów o zasady profilaktyki czerniaka,
  • umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry oraz różnicowanie zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE ,,Czerniakowe abecadło.

Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych.