Pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. Poprzez wykonanie kilku tak prostych czynności możemy uratować komuś życie, co daje nam poczucie satysfakcji, poczucie bycia potrzebnym, ale też udzielając pierwszej pomocy możemy liczyć na wdzięczność rodziny i samego poszkodowanego. Najważniejsze jednak jest to, że udzielając pierwszej pomocy ratujemy komuś życie, lub ocalamy go od kalectwa.

Głównym założeniem innowacji jest nauczenie uczniów podstawowych czynności prowadzących do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. Program innowacji ma zachęcić uczniów do pomocy osobom poszkodowanym i przezwyciężeniu strachu obecnego w sytuacjach gdy mamy do czynienia z rannym.

Celem programu jest:

  • kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych
  • przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia
  • nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji
  • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego   i informowania innych służb ratowniczych
  • kształtowanie postaw humanitarnych