Szczegółowy program placówki

Badanie stanu czystości wód.

Uczennice należące do koła biologicznego w ramach realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej uczestniczyły w zajęciach terenowych przy Jeziorze Zajezierskim. Zajęcia miały na celu ogólna ocenę stanu wód, jej czystości, przejrzystości. Dodatkowo zostały pobrane próbki wody, które
posłużyły uczennicom do przeprowadzenia badań jej czystości oraz obserwacji mikroskopowych pobranych próbek wody.

galeria zdjęć

Spotkanie z płetwonurkiem.

W dniu 12.12.2019 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z płetwonurkiem, panem Bartkiem Balbuzą. Celem spotkania była ocena jakości stanu wód z terenu naszej gminy, uczniowie mieli możliwość zobaczenia  filmików nakręconych przez pana Bartka w trakcie obserwacji dna jeziora. Pan Bartek bierze czynny  udział w oczyszczaniu dna Jeziora Zajezierskiego. W trakcie spotkania ważne było również,  zwrócenie uwagi uczniom na wpływ działalności człowieka na jakość wód oraz wskazanie sposobów dbałość  o ich stan.

galeria zdjęć