Zarządzenie Nr 45/2020-2021 z dnia 21.05.2021r. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w sprawie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19

Procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie