SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
Jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania,  aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć
i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi,
zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.


JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE?
1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole – troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły;
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.


JAKIE SĄ CELE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE?
Nadrzędnym celem  jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna stara się kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęca do zdrowego stylu życia oraz stwarza uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, umożliwia uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnia w nich poczucie własnej wartości, zapewnia sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
włącza edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły            
z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włącza do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

PRAGNIEMY, ABY NASZA SZKOŁA BYŁA:
-miejscem, w który panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy,
-miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia,
-miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć,

W TWORZENIU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WSPÓŁUCZESTNICZĄ:
uczniowie;
nauczyciele;
rodzice;
inni pracownicy szkoły;
inne osoby ze społeczności lokalnej.

Trzymaj formę – Szkolne zawody w dwa ognie.

Spotkanie promujące zdrowy styl życia z przedstawicielami różnych sportów i sanepidu

Warszaty kulinarne w Barlewiczkach

Aktywne przerwy Just Dance

Trzymaj formę – wyjazd na łyżwy

Aktywne przerwy – Tenis Stołowy