Niedawno odbyło się podsumowanie zadania publicznego realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie pt: ,,Przełamywanie barier – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Sztum”. Nasi uczniowie brali udział we wszystkich działaniach podejmowanych w ramach realizowanego zadania, na przykład happeningu ,,Jestem taki jak Ty” oraz zajęciach hipoterapii w Stajni Iskra. Dodatkowo integrowali się ze społecznością Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach oraz wzięli udział w konkursie tematycznym. Dwie uczennice – Anna Szczepanek oraz Kinga Padała otrzymały wyróżnienia. Nie jesteśmy obojętni wobec nikogo, dlatego unikamy jakichkolwiek barier.