Opis innowacji:

Cele realizowanej podstawy programowej z matematyki  mówią o konieczności kształtowania u uczniów umiejętności  rozumowania,  korzystania z informacji. Program ? Przygoda z matematyką? będzie wspomagać realizowany w szkole program ?Matematyka z plusem?. Program ?Przygoda z matematyką? uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Innowacyjność programu polegała będzie na prowadzeniu przez uczniów biorących udział w innowacji konkursów zawierających zadania przez nich przygotowane. Innowacja matematyczna  ma również na celu aktywizację uczniów oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej wartości. Innowacja ta realizowana będzie w ramach koła matematycznego.

Cel główny innowacji :

  • podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, rozwijanie postawy

intelektualnej wyrażającej się twórczym, logicznym i krytycznym 

myśleniem poprzez organizacje szkolnych konkursów zawierających ich autorskie zadania

Cele szczegółowe innowacji:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką
  • motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy
  • kształtowanie wyobraźni geometrycznej
  • popularyzowanie matematyki wśród uczniów poprzez zabawę
  • rozwijanie logicznego myślenia
  • rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym