„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat. Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce upoważnionym do jego upowszechniania jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

 Program kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci, uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu codziennym oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. W odróżnieniu od innych programów nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Zachęca również  do szeroko pojętej współpracy.

Podczas kolejnych zajęć dzieci zachęcane są do analizowania sytuacji życiowych i do zastanowienia się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.  Celem jest wspólne wypracowanie sposobów radzenia sobie z emocjami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i że można prosić o pomoc dla siebie, a także uczą się okazywać pomoc innym. Program podkreśla, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość oraz jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

W oparciu o bardzo starannie opracowane materiały, realizowane są następujące zagadnienia:

?          Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać

?          Jak mówić to, co chce się powiedzieć

?          Jak słuchać uważnie

?          Jak prosić o pomoc

?          Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie

?          Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem

?          Jak mówić przepraszam

?          Jak radzić sobie z prześladowaniem

?          Jak rozwiązywać konflikty

?          Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią

?          Jak adaptować się do nowych sytuacji

?          Jak pomagać innym

W roku szkolnym 2018/2019, pod czujnym okiem psychologa szkolnego p. Iwony Dąbrowskiej przy współpracy ze szkolnym pedagogiem p. Alicją Lityńską, klasa I b realizuje program „Przyjaciele Zippiego”. Co tydzień uczniowie rozmawiają o problemach, z jakimi boryka się trójka przyjaciół. Jest wśród nich rodzeństwo Lilly i Tig. Mają oni w domu patyczaka o imieniu Zippy, wokół którego zbudowane są scenariusze kolejnych spotkań. Wspólnie z Zippim dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje oraz dowiadują się, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Po wspólnej naradzie potrafią znaleźć takie rozwiązanie, które nie krzywdzi drugiego. Wszystkie pomysły zapisywane są przez prowadzące spotkanie. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o ważnych dla nich sprawach, o przyjaźni, o zmianach, jakie zachodzą w nich i dookoła, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami.