ZARZĄDZENIE NR 55/2021-2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SZTUMIE z dnia 14 marca 2022r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie na rok szkolny 2022-2023

ZARZĄDZENIE NR 56/2021-2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SZTUMIE z dnia 14 marca 2022r.
w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok 2022/2023 dla klas pierwszych szkół podstawowych oraz ustalenia Komisji Rekrutacyjnej