Zarządzenie Nr 6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27.01.2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2021/2022