REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. MAKSYMILIANA GOLISZA w SZTUMIE na rok szkolny 2023/2024.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (5 godzinnego) tzw.”zerówki”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA W SZTUMIE
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w roku szkolnym 2023/2024

Załączniki – oświadczenia