Priorytet wychowawczo – profilaktyczny

Lp. Nazwa Czas realizacji
1   Z profilaktyką na co dzień r. szk. 2019/2020
2   ————— ————–

Priorytety dydaktyczno – wychowawcze

Lp. Nazwa Czas realizacji
1 Ojczyzna słowem i muzyką malowana r. szk. 2019/2020
2 W świecie liczb, definicji i twierdzeń r. szk. 2019/2020