2 września 2019 (poniedziałek) – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2019 r. – Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

1 listopada 2019 (piątek) – Wszystkich Świętych – Dzień ustawowo wolny

11 listopada 2019 (poniedziałek) – Święto Niepodległości – Dzień ustawowo wolny

23  grudnia – 31  grudnia 2019 r. – Zimowa przerwa świąteczna  

1 stycznia 2020 r. (środa) – Nowy Rok – Dzień ustawowo wolny

6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) – Trzech Króli – Dzień ustawowo wolny

13 stycznia – 26  stycznia 2020 – Ferie zimowe

9  kwietnia – 14   kwietnia 2020 – Wiosenna przerwa świąteczna              

1 maja 2020 (piątek) – Święto Pracy – Dzień ustawowo wolny

11 czerwca 2020 (czwartek) – Boże Ciało – Dzień ustawowo wolny

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły            

21 kwietnia 2020 – egzamin ósmoklasisty – wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy

22 kwietnia 2020 – egzamin ósmoklasisty – wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy

23 kwietnia 2020 – egzamin ósmoklasisty – wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy

4, 5, 6 maja 2020 – wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy

12 czerwca 2020 – wykonanie czynności statutowych, opieka świetlicy

Spotkania z rodzicami

26 sierpnia 2019 – Spotkanie Dyrektora z Prezydium RR

10 września 2019 – Klasowe Rady Rodziców

18 września 2019 – Zebrania organizacyjne

22 października 2019 – Konferencja Rodziców

20 listopada 2019 – Zebrania/Konsultacje

29 stycznia 2020 – Zebrania podsumowujące wyniki nauczania i zachowania za I okres

11 lutego 2020 – Prezydium Rady Rodziców

29 kwietnia 2020 – Zebrania/konsultacje

Maj 2020 – Konsultacje w razie indywidualnych potrzeb

9 czerwca 2020 – Prezydium Rady Rodziców

17  czerwca 2020 – Spotkania z rodzicami klas pierwszych i czwartych r. szk. 2020/2021

Ważne terminy

3 września 2019 – Pasowanie na ucznia klasy 1

6  września 2019 – Dni Ziemi Sztumskiej ? Korowód

16, 17, 18 XII 2019 – Próbny egzamin ósmoklasisty

19 XII 2019 – Przewidywane oceny okresowe

2 stycznia 2020 – Wystawienie ocen okresowych

12, 13 lutego 2020 – Bale karnawałowe

21,22,23 kwietnia 2020 – Egzamin ósmoklasisty

19 – 24 czerwca 2020 -Festiwal Nauki

Czerwiec 2020 – Bal Klas Ósmych

4  czerwice 2020 – Przewidywane oceny roczne

10 czerwiec 2020 – Wystawienie ocen rocznych i końcowych

20 czerwca 2020 – Festyn szkolny. Dzień Otwarty