1. Regulamin k. literacko – plastycznego – REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „DLA NIEPODLEGŁEJ”
  2. Przegląd Piękna nasza Polska cała – REGULAMIN REGIONALNEGO  PRZEGLĄDU PIEŚNI, PIOSENEK PATRIOTYCZYCH I TAŃCÓW NARODOWYCH