W XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik? mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej (1-8).

Opłata za konkurs wynosi 10 zł.

Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych, jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty.

Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze, ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Ponadto, doświadczenia przeprowadzane w warunkach domowych pozwalają na ciekawe, kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny. Dzieci uczą się dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności. Formuła testu nastawiona jest na ukazanie, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są tak charakterystyczne dla świata nauki.

 Pracujący w Fundacji naukowcy to fizycy, którzy swoje życie poświęcają rozwojowi świata a tworzenie doświadczeń i testów do Konkursu, to dla nich po prostu wielka przyjemność. Przed Testem Konkursowym na Stronie Internetowej Konkursu (www.swietlik.edu.pl) zamieszczane są zestawy doświadczeń dla każdego Poziomu. W XII edycji Konkursu doświadczenia pojawią się na Stronie Internetowej Konkursu 15 stycznia 2019 r.

Nagrody w Konkursie Świetlik? są naprawdę niesamowite! Najważniejsza wygrana to chęć poznawania świata a pomogą w tym książki przyrodnicze, albumy o zwierzętach, naturze, Kosmosie, Ziemi, Księżycu i innych planetach; gry planszowe, filmy przyrodnicze i książki 3D. 

KONKURS: 12 marca 2019 r.

Wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych umożliwia wyświetlenie wyniku ucznia w Strefie Nauczyciela.  

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.swietlik.edu.pl